EUROPEJSKA UNIA  WSPÓLNOT  POLONIJNYCH

Rada Prezesów EUWP,  Bruksela 15-17.10.2004


Informacja prasowa

  W dniach 15 - 17 października 2004 r. w Brukseli odbyło się zebranie Rady Prezesów organizacji należących do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, w którym uczestniczyło 30 delegatów z całej Europy.

Zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie sekretariatu z rocznej działalności EUWP. Sprawozdania złożyły też istniejące przy EUWP komisje: Komisja Oświaty i Komisja Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

W dalszym toku obrad omówiono między innymi współpracę EUWP z Uniwersytetem Szczecińskim oraz spotkanie młodzieży polonijnej, które miało miejsce w Wilnie w dniach 8 i 9 października b.r.

Rada Prezesów po rozpatrzeniu wniosków przyjęła w poczet członków EUWP Federację Polonii Francuskiej i Kongres Polonii Francuskiej. Organizacje te skupiają razem prawie całą Polonię francuską. W chwili obecnej w skład EUWP wchodzi ponad 40 organizacji z 29 krajów europejskich.

Następne zebranie Rady Prezesów EUWP odbędzie się za rok w Budapeszcie.

W Parlamencie Europejskim uczestnicy zebrania spotkali się m.in. z europosłem prof. dr hab. Wojciechem Roszkowskim. Delegatów przyjęli też Ambasador RP w Belgii Iwo Byczewski i Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej Ambasador Marek Grela.

W niedzielę 17 października w kościele Notre Dame de la Chapelle miała miejsce Msza św. w intencji EUWP, po której delegaci złożyli kwiaty pod brukselskim pomnikiem Nieznanego Żołnierza.


       

Contact /Kontakt: EUWP: roman@oncable.dk
  Rada Polonii Belgijskiej: Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be