Bruksela 17/05/2009

              

     Pomoc bezdomnym Polakom w Brukseli

 

W kwietniu 2006 r. Sekcja Społeczna Rady Polonii Belgijskiej podjęła projekt pomocy bezdomnym Polakom w Brukseli. Pracę tę nadal kontynuuję. Co roku Rada Miasta Centrum Brukseli organizuje w ratuszu ceremonię za zmarłych ubiegłego roku na ulicy. Jest ich około 50 osób rocznie, różnych narodowości.  Wśród nich, po imionach, łatwo rozpoznać Polaków - średnio 4 lub 5 osób rocznie. Sytuacja ta jest krzywdząca dla naszych obywateli i pragniemy ją zmienić.


Udając się regularnie do ośrodka higieny dla bezdomnych, nawiazując z nimi kontakt, staram się znaleźć z nimi wyjście z tej tragicznej sytuacji. Głównym powodem  bezdomności jest  alkoholizm, który powoduje utratę dokumentów, często przez kradzież, utratę pracy i w konsekwencji mieszkania. Człowiek szybko znajduje się na ulicy bez środków do życia, a wstydzi się wracać do kraju nie dorobiwszy się. Nie zawsze udaje mi się ich przekonać, że z naszą pomocą  mogą wyjść z tego środowiska  i powrócić do normalnego życia.

 

Ogromną pomoc w tej sytuacji niesie Konsulat RP w Brukseli, który po wywiadzie z  kandydatem wydaje darmowy  paszport ważny przez rok. Pozwala to obywatelowi polskiemu uporządkowac swoje życie, albo wrócić do kraju, lub uzyskać pracę, zameldować się i odzyskać mieszkanie i środki na utrzymanie.

 

Ta pomoc administracyjna to nie tylko sprawa paszportów. Często trzeba interweniować po wypadku, aby otrzymać odszkodowanie od ubezpieczenia strony przeciwnej, towarzyszyć jako tłumacz u radcy prawnego gminy, by rozstrzygnąć konfliktową sytuację rodzinną, (np. nie opłacanie alimentów) czy też u lekarza i w szpitalu.

 

Tą pracą społeczną objęliśmy do dzisiaj 61 bezdomnych. Ponieważ dla niektórych kilkakrotna interwencja z naszej strony okazała się konieczna, na dzień dzisiejszy wykonaliśmy 152 interwencji na rzecz bezdomnych.

 

Ich losy są różne - niektórzy wracają do kraju, inni zostają. Fakt, że nie widzę ich wśród  znanych mi bezdomnych, nie znaczy, że powrócili do normalnego życia. Są i tacy, dla których  rok później będę obecna w ratuszu brukselskim na ceremonii ku ich pamięci.  

 

 

                                                            Isabelle du Bois d’Aische  światopełk Czetwertyńska

                                                                           Bruksela  22.03.2009 r.      

 


                    Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be