Bruksela 17/05/2009

              

     Poradnia dla Rodziców i Dziecka

 

16 września 2008  powstała w Brukseli placówka  Punkt Informacyjno-konsultacyjny, który jest pierwszym etapem projektu « Poradni Rodzinnej ». Patronat nad placówką przyjęła Rada Polonii Belgijskiej i Konsulat RP w Brukseli.

 

Celem Poradni jest udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w języku polskim oraz zorganizowanie pomocy przez współpracę z placówkami i specjalistami miejscowymi w zależności od potrzeb.  Placówka jest bezpłatna. Do dnia dzisiejszego pomoc otrzymało 101 osób.  

 

Personnel Punktu składa się z koordynatora projektu, pedagoga, psychologa, lekarza pediatry, logopedy, osoby dla pomocy społecznej i osoby zajmującej się sekretariatem.

Placówka działa w każdy wtorek od godziny 18-tej do 20-tej. Jest zamknięta w czasie wakacji szkolnych. Adres : ulica d’Angleterre 43-45, 1060 Bruksela. (Siedziba Zespołu Szkół imienia J. Lelewela przy Polskiej Misji Katolickiej).

 

Działalność Punktu  Konsultacyjnego rozpoczęła się 16 września 2008. Mimo że do pierwszego stycznia cały personel zaangażował się do pracy na zasadzie wolontariatu, czyli przez trzy miesiące, do tej pory pracuje jeszcze na tej zasadzie. Projekt budżetowy został podany do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  dnia 22.10.2008.

 

Działalność Punktu skierowana jest przede wszystkim do rodzin, które z wielu powodów, a w większości zarobkowych, podjęły decyzję o wyjeździe do Belgii, lecz nie radzą sobie w nowym środowisku. Brak kontaktu z bliskimi, bariera językowa, strach przed nieznanym jutrem, powodują problemy adaptacyjne, a w konsekwencji i zdrowotne. Ich ofiarami są najczęściej matki z dziecmi zdane wyłącznie na siebie. Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie kontaktu z osobami potrzebujacymi wsparcia i ofiarowanie im bezpłatnej pomocy.  Szczególną troską otaczane są dzieci w wieku przedszkolnym, które z powodu nieznajomości języka nie asymiluja się, są źle kwalifikowane i źle kierowane w dziedzinie szkolnictwa.   

 

 

Isabelle du Bois d’Aische  światopełk Czetwertyńska
Rada Polonii Belgijskiej, rue Baron de Castro, 1040 Bruxelles
23.03.2009 r
;

 

                    Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be